Image
Image

Rallyrepo

Offentligt evenemang

Värd: Urban Jansson : arvslindan@hotmail.com


Rallyfolk för en bättre värld!!


112 givare har samlat in 8 360 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.