Image
Image

PwC Skåne Tillsammans gör vi skillnad

Offentligt evenemang


Musikhjälpen kommer till Lund 2018 och det är en självklarhet för oss medarbetare på PwC Skåne att vara med och bidra! Vi medarbetare bär alltid med oss ett gott förhållningssätt i frågor som rör mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässig hänsyn. Samhället ska vara till för alla och alla har rätt att funka olika!


9 700 kr

insamlat av 32 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor