Image
Image

Psykiatri Länsgemensamt Piteå

Offentligt evenemang


Måndag 12/11, kl 12:00 - Måndag 31/12, kl 23:30

Småstugegränd 1, Öjebyn


Patientrådet Psykiatrin Länsgemensamt säljer pizza till patienter och personal till förmån för Musikhjälpen.


20 givare har samlat in 3 500 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.