Image
Image

Polismyndigheten Örebro

Offentligt evenemang


Tack för att du är med i kampen för att alla har rätt att funka olika!


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.