Image
Image

PLUM

Offentligt evenemang

Värd: Olivia Schönfeldt : ordforande@plum.nu


Välkommen till insamlingen PLUM! Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Det tycker vi är bedrövligt! Därför vill vi i PLUM-Personalvetarna i Umeå, starta denna bössa. För att "alla har rätt att funka olika". #allaharrättattfunkaolika #mh2018 Av omkring en miljard personer bor 4 av 5 i låg- och medelinkomstländer där undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Med funktionsnedsättning fastnar många i fattigdom för att de saknar möjlighet att försörja sig och stängs ute från samhället på grund av hinder och stigman. Men det går att göra skillnad. Temat för Musikhjälpen 2018 är ”Alla har rätt att funka olika”.


4 givare har samlat in 250 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.