Image
Image

Plankutmaningen

Offentligt evenemang

Värd: Anna Thore : anna.thore@wsp.com


Tisdag 13/11, kl 09:30 - Fredag 14/12, kl 11:30

WSP, Kalmar


WSP utmanar sina kollegor, kunder och konkurrenter på en plankutmaning! Vid varje morgonfika kör vi ett plankpass fram till fredag den 14! Vi startar på 30s och målet är att nå 5 min planka. Vi lägger på 10 sekunder varje vardag! Swisha 50 kr för att delta! Misslyckas du med utamningen får du böta samma summa som straff! Missat pass måste ta igen på egen hand, det är varje dag som gäller för att klara utmanigen. Före varje morgonfika lägger sig alla som är med på hela WSP ner i planka för allas rätt att funka olika!


30 givare har samlat in 2 450 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.