Image
Image

Petersvenskolan Landskrona

Offentligt evenemang

Värd: Binnie Lindberg : binnielindberg@outlook.com


Vi kommer från Petersvenskolan i Landskrona och vi håller en insamling till musikhjälpen! :)


13 givare har samlat in 1 010 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.