Image
Image

Personligassistans i Piteå

Offentligt evenemang


För allas lika värde går vi i Piteå ihop!


600 kr

insamlat av 9 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor