Image
Image

Penny and Friends

Offentligt evenemang

Värd: Penny & Friends : matilda.dock.wirsen@stabenfeldt.se


Penny & Friends erbjuder läsning för hästälskaren! Vi har smartboxar som är fullspäckade med åldersanpassade böcker, tidningar och roliga prylar för barn – allt för att öka barnens läsmotivation! Allas lika värde ligger oss varmt om hjärtat. Det är viktigt att barn och unga med funktionsnedsättning får möjlighet att gå i skolan och känna gemenskap med andra. Dessutom tycker vi att alla borde få möjligheten att ägna sig åt någonting som de tycker är roligt. Hjälp oss att hjälpa!

100 kr

insamlat av 2 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor