Image
Image

Parken för alla

Offentligt evenemang

info@ecommercepark.se


Tisdag 11/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00

E-commerce Park, Vasatorpsvägen 1E, Helsingborg


E-commerce Park tycker att alla personer oavsett funktionsvariation ska kunna följa sina drömmar och leva sitt liv så som de själva vill. Vi står för öppenhet, transparens och kunskapsutbyte människor emellan. Vi tror på att alla har något att lära av alla och att världen blir bättre ju fler perspektiv som lyfts fram. Heja Musikhjälpen!


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.