Image
Image

PAH bössan

Offentligt evenemang

Värd: Patricia Sigefjord : bluecandydoll@gmail.com


För oss med någon typ av PAH-sjukdom Pullmonell arteriell hypertension som innebär för högt tryck i lungkretsloppet. Sjukdomen syns inte alltid tydligt utan visar sig med symptom som andnöd efter fysisk ansträngning,trötthet, yrsel och svimningar.

15 givare har samlat in 1 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.