Image
Image

P3 Dystopia blir P3 Utopia

Offentligt evenemang


Storebror ser hur mycket du skänker... hur mycket behövs för att nå Du sköna nya värld?


29 givare har samlat in 2 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.