Image
Image

Örsjö IF gröna i grunden

Offentligt evenemang


Örsjö IF’s insamling för att hjälpa en mycket utsatt grupp i vår värld, människor med funktionsnedsättning. Att vara grön grunden betyder inte bara att man stödjer Örsjö IF, det betyder också att man vill hjälpa andra människor.


48 givare har samlat in 9 337 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.