Image

Operation 1325

Offentligt evenemang


Fredag 13/12, kl 10:00 - Fredag 13/12, kl 23:30

Stockholm


Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Vi arbetar för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. En fredsprocess där kvinnor deltar innebär större chans att fredsavtalet faktiskt genomförs och att det håller längre. Vi verkar för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och hela kvinno-, fred-, och säkerhetsagendan som ger kvinnor rätt till deltagande i allt fredsarbete och skydd från våldtäkt i krig och konflikt. Med den här insamlingen vill vi uppmärksamma våra samarbetspartners som verkar för kvinnors deltagande i Jemens fredsprocess.

0 kr

insamlat av 0 givare

Ditt bidrag

Senaste gåvor