Image
Image

Omsorgshuset för Musikhjälpen

Offentligt evenemang


Omsorgshuset i Stockholm AB vänder sig till funktionshindrade personer och ger vård och omsorg i och utanför deras hem. Vi arbetar med ledsagarservice, personlig assistans, boendestöd samt att vi även har LSS och HVB-boenden. Nu vill vi vara med och stötta Musikhjälpen 2018 eftersom alla har rätt att funka olika!


16 givare har samlat in 2 210 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.