Image
Image

Nytida

Offentligt evenemang


Alla har rätt att funka olika! Vi på Nytida vill bidra till Musikhjälpens insamling, så att fler får möjlighet att påverka sina liv och nå sin potential. Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.

48 givare har samlat in 5 535 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.