Image
Image

Nyhemsskolan Ängelholm

Offentligt evenemang

Värd: Lina Rubin


Nyhemsskolan i Ängelholm är en högstadieskola med elever som läser enligt grundskolans och grundsärskolans läroplaner. Här har alla rätt att funka olika! Självklart vill vi stödja att fler barn och ungdomar med funktionsvariationer i världen får förutsättningar till utbildning och en bra framtid.


2 720 kr

insamlat av 18 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor