Image
Image

NTI Gymnasiet Umeå

Offentligt evenemang


Insamling från NTI Gymnasiet i Umeå.


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.