Image
Image

NTI gymnasiet i Lund pantar för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Håkan Sundblad : hakan.sundblad@ga.ntig.se


Måndag 03/12, kl 00:00 - Fredag 14/12, kl 00:00

S:t Lars väg 11, Lund


All pant från den dricka som eleverna köper under perioden samlas in på skolan till förmån för Musikhjälpen. Skolan ställer upp med ett lika stort belopp som det belopp eleverna samlar in i pant.


1 givare har samlat in 721 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.