Image
Image

Navet

Offentligt evenemang


Torsdag 13/12, kl 00:00 - Måndag 31/12, kl 00:00

Kungsgatan 68, Eskilstuna


En sysselsättningsinriktad stödverksamhet kvinnor och män med beroendeproblematik.

2 givare har samlat in 400 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.