Image
Image

Navet

Offentligt evenemang


Torsdag 13/12, kl 00:00 - Måndag 31/12, kl 00:00

Kungsgatan 68, Eskilstuna


En sysselsättningsinriktad stödverksamhet kvinnor och män med beroendeproblematik.

400 kr

insamlat av 2 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor