Image
Image

Natur och miljöskolan Åmål

Offentligt evenemang


I vår verksamhet möter vi dagligen människor som funkar olika. Skolan är en plats där alla har rätt att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi vill bidra till denna insamling för att årets tema känns aktuellt varje dag i vår verksamhet. Vi uppmanar därför lärare, elever och anhöriga till elever på Natur och miljöskolan att bidra till årets insamling.


40 givare har samlat in 4 050 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.