Image
Image

Musiklinjen Sommenbygdens folkhögskola

Offentligt evenemang

musik@sommenbygdensfolkhogskola.se


På Sommenbygdens folkhögskola jobbar vi bland annat med demokrati, mångfald och allas lika värde. Vi hoppas att #mh2018 med stöd av vår insamling ska kunna bidra till att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras utan att alla har rätt att vara olika!


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.