Image
Image

Musiklinjen Sommenbygdens folkhögskola

Offentligt evenemang

musik@sommenbygdensfolkhogskola.se


På Sommenbygdens folkhögskola jobbar vi bland annat med demokrati, mångfald och allas lika värde. Vi hoppas att #mh2018 med stöd av vår insamling ska kunna bidra till att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras utan att alla har rätt att vara olika!


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag