Image
Image

Musiklinjen Sommenbygdens folkhögskola

Offentligt evenemang

musik@sommenbygdensfolkhogskola.se


På Sommenbygdens folkhögskola jobbar vi bland annat med demokrati, mångfald och allas lika värde. Vi hoppas att #mh2018 med stöd av vår insamling ska kunna bidra till att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras utan att alla har rätt att vara olika!


100 kr

insamlat av 1 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor