Image
Image

Mellringeskolan

Offentligt evenemang

Värd: Malin Bodin : malin.bodin@orebro.se


Här insamlar vi bidrag från Mellringeskolan i Örebro


8 givare har samlat in 1 010 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.