Image
Image

Medicinska fakultetens kansli

Offentligt evenemang


Medicinska fakultetens kansli i Lund samlar in pengar


1 250 kr

insamlat av 13 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor