Image
Image

Mammor i Skaraborg skramlar för musikhjälpen

Offentligt evenemang

lena_w85@hotmail.com


Mammor i Skaraborg samlar in till musikhjälpen


20 givare har samlat in 1 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.