Image
Image

Malmö Idrottsgymnasium

Offentligt evenemang

Värd: Emma Haraldson


Tisdag 20/11, kl 12:00 - Söndag 23/12, kl 23:30

Erik Personssväg 41, Malmö


Stöd gymnasiesärskolana insamling för musikhjälpen på Malmö Idrottsgymnasium. Alla har rätt att funka olika. Under veckan kommer vi finnas i rasthallen och arrangera diverse aktiviteter och utmaningar. Ett urval av dessa är: * Granpyntartävling * Försäljning av egenpärlade armband * Försäljning av lättare mellanmål * Insamling och utdelning av idrottsmaterial


68 givare har samlat in 7 050 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.