Image
Image

Malmens Högstadium

Offentligt evenemang

Värd: Emma Lidemar : emma.lidemar@malmen.com


Fredag 14/12, kl 08:00 - Fredag 14/12, kl 14:00

Katrinebergsgatan 21 504 30 , Borås


Eleverna på Malmens Högstadium har i uppgift att under en dag (14/12) samla in så mycket pengar de kan genom olika typer av dagsverken.


91 givare har samlat in 15 400 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.