Image
Image

Malinhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Malin Hedberg Schön


Jag har under flera år engagerat mig i Musilhjälpen på ett eller annat sätt. I år är det ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat "alla har rätt att funka olika". Personer med funktionsnedsättning rätt till ett vanligt och värdigt liv! Vi i Sverige är lyckligt lottade med vår sjukvård och tillgång till hjälpmedel. Att födas i ett utvecklingsland med någon form av funktionsnedsättning leder ofta till ett hemskt utanförskap. Det finns ofta ingen läkarvård att få och det ses ofta som en skam att föda ett barn som inte är "normalt" vilket ofta leder till hemsk behandling av barnen. Vi måste sprida vår kunskap! Detta gör mig riktigt förbannad! Alla ska ha ett lika bra liv som jag har!!

300 kr

insamlat av 4 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor