Image
Image

Lyko bidrar

Offentligt evenemang


Lyko vill vara med och bidra till musikhjälpen då vi värnar om allas lika värde. #Lyko


64 givare har samlat in 5 496 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.