Image
Image

LUGI GYMNASTIK

Offentligt evenemang


Vi i Lugi gymnastik vill hjälpa till och bidra till årets insamling då vi tycker att alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitionsnivå. Känna gemenskap, där allas lika värde respekteras och få möjlighet att uppleva glädje för både ens egen och andras framgång som främjar den inre motivationen. Ett barn ska kunna leva utan att mötas av fördomar, diskriminering eller hållas isolerade från omvärlden.


36 givare har samlat in 14 825 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.