Image
Image

Ludvikas högstadieskolor gillar alla människors lika värde

Offentligt evenemang


Ludvikas högstadieskolor tycker att alla människors värde är jätteviktigt. Det spelar ingen roll vem du är, vilken hudfärg du har, vem du blir kär i eller vilka funktionsnedsättningar du har. Alla är lika mycket värda.


53 givare har samlat in 8 290 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.