Image
Image

LSSpersonalen samlar

Offentligt evenemang

Värd: Ida Cederberg


Musikhjälpen handlar i år om att Alla har rätt att funka olika. Vi vet att personer med funktionsvariationer kan behöva mer eller mindre stöd. I vår vardag när vi går till jobbet gör vi allt vad vi kan. Men på många platser i världen finns inte den hjälpen. Personer med funktionsnedsättning hamnar utanför samhället, utsätts för övergrepp, får sämre sjukvård och får inte tillgång till skola. Vi fortsätter att göra vårt bästa på de LSSboende där vi jobbar, och bidrar med en slant för att det jobbet ska kunna göras i andra delar av världen också.


21 givare har samlat in 2 080 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.