Image
Image

Logopedbössan

Offentligt evenemang

kristina.hammar@logopedforbundet.se https://www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/


ALLA HAR RÄTT ATT FUNKA OLIKA! Det tycker och arbetar logopeder för. Människor med olika funktionsnedsättningar är en av jordens mest diskriminerade grupper. Många lever fattigt, känner sig ensamma och osynliggörs på grund av stigman och hinder i samhället, både i Sverige och i resten av världen. Logopeder arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska få ett bättre liv. Denna insamling genomförs av logopeder och andra som också förstår vikten av att hjälpa människor med funktionsnedsättningar, människor som så ofta drabbas av svårigheter att kommunicera och att äta. Logopeder både utreder, diagnosticerar, behandlar och arbetar förebyggande med kommunikations- och ätsvårigheter till följd av olika funktionsnedsättningar.

326 givare har samlat in 44 900 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.