Image
Image

Livet är till för alla oavsett funktionshinder

Offentligt evenemang

Värd: Anna Sundin


Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof - och få hjälp sist. Detta måste få ett slut, tillsammans kan vi göra skillnad och göra världen till en bättre plats! ❤️

3 givare har samlat in 200 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.