Image
Image

Lindeparkens IV och NP

Offentligt evenemang


Vi är en gymnasiesärskola med elever med olika funktionsvariationer som gärna vill bidra till detta!


4 givare har samlat in 300 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.