Image
Image

Lindeparkens IV och NP

Offentligt evenemang


Vi är en gymnasiesärskola med elever med olika funktionsvariationer som gärna vill bidra till detta!


300 kr

insamlat av 4 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor