Image
Image

Lindeparkens IV och NP

Offentligt evenemang


Vi är en gymnasiesärskola med elever med olika funktionsvariationer som gärna vill bidra till detta!


4 givare har samlat in 300 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag