Image
Image

Leva bredvid cancer

Offentligt evenemang

Värd: Maja Ö : majaohrn@icloud.com


Cancer är ingen funktionsnedsättning, men gör så att man har svårt med vardag när man är svårt sjuk. Bössan är för oss som varje dag står bredvid någon som har cancer. Vi kämpar tillsammans!

1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.