Image
Image

Leia värdesätter olikheter

Offentligt evenemang

Värd: Leia företagshotell : anna@foretagshotellet.se


Torsdag 13/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00

, Umeå


För oss på Leia företagshotell ligger temat i årets Musikhjälpen oss nära. Ett av fyra värdeord är OLIKHETER. Att alla har rätt att vara just OLIKA är viktigt för oss på företagshotellet. Vi synliggör det via vår satsning i vårt sociala företag. Vi ökar människors anställningsbarhet och kompetens samt tron på sig själva och sina förmågor. Vi tror på människans vilja, förmåga och potential. Olikheter berikar och bidrar.


3 givare har samlat in 300 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.