Image
Image

Lärarutmaningen

Offentligt evenemang

Värd: Anette Strömberg


Här utmanar jag andra lärare att hitta sätt att nudga era elever/studenter att delta i lärande, samtidigt som ni skänker en slant till musikhjälpen. Jag kommer skänka olika mycket pengar beroende på hur många studenter jag kan locka studenter att delta icke obligatoriska moment :) Fyll klassrummen!


3 givare har samlat in 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.