Image
Image

Lärarutmaningen

Offentligt evenemang

Värd: Anette Strömberg


Här utmanar jag andra lärare att hitta sätt att nudga era elever/studenter att delta i lärande, samtidigt som ni skänker en slant till musikhjälpen. Jag kommer skänka olika mycket pengar beroende på hur många studenter jag kan locka studenter att delta icke obligatoriska moment :) Fyll klassrummen!


700 kr

insamlat av 3 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor