Image
Image

Lärarförbundet Kalmar för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Lisa Fogby


Lärarförbundet anser att all utbildningsverksamhet från förskola till vuxenutbildning ska vara en prioriterad verksamhet som är självklar för kommunen. Med ökad likvärdighet och säkrad kvalitet i undervisningen ges alla barn och elever oavsett förutsättningar bättre möjligheter att nå målen. Tillsammans gör vi skillnad för varje barn och elev!


580 kr

insamlat av 6 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor