Image
Image

Lärarförbundet Kalmar för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Lisa Fogby


Lärarförbundet anser att all utbildningsverksamhet från förskola till vuxenutbildning ska vara en prioriterad verksamhet som är självklar för kommunen. Med ökad likvärdighet och säkrad kvalitet i undervisningen ges alla barn och elever oavsett förutsättningar bättre möjligheter att nå målen. Tillsammans gör vi skillnad för varje barn och elev!


6 givare har samlat in 580 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.