Image
Image

Lärare i Kalmar Län

Offentligt evenemang

Värd: Emilia Pockar : epockar@gmail.com


Söndag 16/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 16:00


Jag vet att det finns många lärare/lärarstudenter från förskolan och till gymnasiet i Kalmar Län som tycker liksom jag att årets ämne ”Alla har rätt att funka olika” är en självklarhet. Nu går vi samman och bidrar för att barn i andra länder med funktionsvariationer också ska få vara en naturlig del av samhället. Varje krona räknas! Ingen kan göra allt men alla kan höra något.

12 givare har samlat in 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.