Image
Image

Länsstyrelsen Värmlands insamling

Offentligt evenemang

Värd: Länsstyrelsen Värmland


Alla människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter. Länsstyrelsen Värmland arbetar bland annat med att stärka samverkan kring och lyfta barnperspektivet, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter. Genom förebyggande verksamhet inom det sociala området, såsom utbildning i bemötandet mellan myndigheter och personer med intellektuella funktionshinder, arbetar vi för att underlätta invånarnas vardag, skapa trygghet och jämställdhet. Allt för att Värmland ska kunna bli ett län för alla.


10 givare har samlat in 850 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.