Image
Image

Länsstyrelsen i Hallands län för allas rätt att funka olika

Offentligt evenemang


Länsstyrelsens arbete utgår från den statliga värdegrunden och principen att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. Målet med funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Vi ska även bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. Den här bössan är medarbetarna på Länsstyrelsen i Hallands bidrag till årets Musikhjälpen!


4 050 kr

insamlat av 37 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor