Image
Image

Kvinnojouren Sigtuna för Musikhjälpen 2018

Offentligt evenemang


Måndag 10/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00


Kvinnojouren Sigtuna har funnits i över 30 år och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I år skänker Musikhjälpen alla insamlade pengar till "Alla har rätt att funka olika". Människor med funktionsnedsättning är en grupp som diskrimineras i samhället och som även är en särskilt sårbar grupp vad gäller våldsutsatthet. Vi vill därför vara med och bidra till årets insamling för allas rätt att funka olika!

3 givare har samlat in 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.