Image
Image

Kunskapsskolan Uppsala

Offentligt evenemang

Värd: Kunskapsskolan Uppsala : simon.fagerlund@kunskapsskolan.se


Att alla funkar olika är något som vi på Kunskapsskolan i Uppsala kan skriva under på. Ingen ska diskrimineras på grund av vem eller hur en är, alla ska ges samma möjlighet i livet och få det stöd som en kan behöva. Vi kommer tillsammans på skolan försöka samla in så mycket pengar som möjligt för detta ändamål, var med och hjälp oss med detta viktiga uppdrag!


8 580 kr

insamlat av 69 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor