Image
Image

Kungliga Maskinsektionen THS

Offentligt evenemang


Bössa för studenterna på Kungliga Maskinsektionen på KTH


90 givare har samlat in 7 806 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.