Image
Image

Kung Över Livet för musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Kung Över Livet : info@kungoverlivet.se


Måndag 10/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00


Vi vill självklart att alla med funktionsnedsättning såsom NPF skall få vara Kungar över sina egna liv - världen över! Det finns massor att göra för målgruppen med adhd, Asperger, autism, dyslexi mm

22 givare har samlat in 1 655 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.