Image
Image

Kovland

Offentligt evenemang


Kovlandsbor, med denna insamling vill vi kämpa för allas lika värde

1 givare har samlat in 50 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.