Image
Image

Kommunal Västerbotten hjälper till

Offentligt evenemang


Förtroendevalda och anställda i Kommunal Västerbotten bidrar till musikhjälpens insamling


29 givare har samlat in 2 750 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.