Image
Image

Komikapp

Offentligt evenemang


Komikapp gör morgondagen meningsfull för den enskilde! Hjälp oss att hjälpa andra! Stöd Musikhjälpen du också! Komikapp vill genom mötet med människor förmedla kunskap om, väcka nyfikenhet och behov av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Vi vill vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad och som ger livskvalitet till den enskilde. Komikapp är ett företag i hjälpmedelsbranschen. Med kunskap, respekt och ansvar utvecklar vi tjänster och produkter som höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov, anhöriga och personal.

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.