Image
Image

Kodcentrum för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Kodcentrum : info@kodcentrum.se


Tycker du som vi på Kodcentrum att alla barn ska ha lika möjlighet till utbildning? Skänk en gåva genom Kodcentrums bössa till förmån årets insamling i Musikhjälpen! Att gå i skolan är avgörande för att komma ur fattigdom och utsatthet men forskning visar att personer med funktionsnedsättning har mycket sämre tillgång till utbildning. Enligt uppskattningar går så många som 9 av 10 barn med funktionsnedsättning inte i skolan. Många stängs ute helt på grund av fördomar och otillgängliga skolor. Andra slutar efter bara några år för att det saknas tillgängliga läromedel eller för att lärarnas kunskap brister. En inkluderande skola ger både barn en bättre framtid och bekämpar fördomar.

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.